Termeni și Condiții

Conținutul Site-ului

1.1. Site-ul www.blike.ro este proprietatea SC BLIKE DEVELOPMENT SRL. Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.blike.ro, numit generic în continuare BLIKE.

1.2. Accesul și utilizarea site-ului www.blike.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Access

2.2. Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea unor informații cu privire la mentenanța IT & WebDesign. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. BLIKE nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

2.3. Prin termenul "utilizator" al acestui site se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa acest site.

Drepturi de autor, marcă și proprietate intelectuală

3.1. BLIKE oferă acces liber la site-ul www.blike.ro și va autorizează să vizualizați, imprimați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri personale, non-comerciale. Dreptul de copyright pentru informațiile existente pe acest site este deținut de BLIKE sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris al BLIKE sau al partenerilor săi.

3.2. Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile și orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea BLIKE sau a clienților săi.

3.3. Este interzisă crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al BLIKE, BLIKE nu își asumă responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care acesta ar putea fi legat, pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate de BLIKE și își rezervă dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare orice acțiune de acest tip, care nu are acordul sau prealabil.

3.4. BLIKE sau terțe părți pot furniza autorizat, prin intermediul site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web. BLIKE nu garantează, nu este și nu poate fi făcut responsabil în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. BLIKE nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziție de site-urile respective.

3.5. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de BLIKE prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

3.6. BLIKE își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă exista dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita BLIKE sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora.

3.7. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

Reguli de utilizare

Nu sunt permise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;
 • încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua BLIKE sau a rețelei BLIKE sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua BLIKE care nu sunt publice, fără autorizație;
 • încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua BLIKE prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afara de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

** Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. BLIKE va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

Disponibilitatea serviciului

5.1. BLIKE își rezerva dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

5.2. BLIKE nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

5.3. BLIKE poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

Exonerarea de răspundere

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

6,1. utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. BLIKE! este exonerat în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.
BLIKE nu oferă nici o garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori,
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere,
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele,
 • orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutul site-ului.

Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul BLIKE sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

Limitarea răspunderii

BLIKE nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă BLIKE a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe site-ul BLIKE;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de BLIKE, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa office@blike.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. BLIKE își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. BLIKE nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

Confidențialitatea și informații personale

8.1. Informațiile personale puse la dispoziția site-ului BLIKE pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile legii Legea 677/2001.

8.2. Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line, utilizatorii sunt de acord că datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date BLIKE și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții , concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către BLIKE și de partenerii săi agreați.

8.3. La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la office@blike.ro , BLIKE se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

8.4. BLIKE se obligă să nu facă publica adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.

8.5. BLIKE nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

8.6. BLIKE nu-și asuma nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile BLIKE.

8.7. Politica site-ului www.blike.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în considerație materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, BLIKE își rezerva dreptul de a considera aceste materiale neconfidențiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea BLIKE, liberă de orice pretenții emise de o persoana sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către BLIKE, fără obligația de a acorda compensații pentru utilizarea lor. Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informațiile postate, aceștia ar putea fi puși pericol.

8.8. Pe site-ul www.blike.ro pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul BLIKE și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

8.9. BLIKE își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea acestuia ești de acord cu Termenii și Condițiile noastre.
Acceptă
Setări ×
×